Header Nieuws

Jaarlijks wordt de Brabantse Kempentrofee uitgereikt en dit jaar is de restauratie van De Ploeg en het Ploegpark genomineerd. Sterker nog we behoren tot de laatste 5 overgebleven initiatieven.

De Brabantse Kempentrofee is een aanmoedigingsprijs voor bedrijven, organisaties en personen om innovatie en samenwerking in de regio de Kempen te stimuleren. De Brabantse Kempen Trofee is een initiatief van het Streekplatform de Brabantse Kempen. Het platform bestaat uit de Kempengemeenten, provincie, andere (semi) overheidspartijen, ondernemersplatformen, onderwijs- en kennisinstellingen. In het Streekplatform werken alle partijen samen aan een mooie leefomgeving, een duurzame bloeiende economie en een prettig maatschappelijk klimaat. Dat doen zij via het Huis van de Brabantse Kempen waar initiatieven worden ontwikkeld en projecten worden uitgevoerd die bijdragen aan een aantrekkelijk vestigings- en woonklimaat; voor een gezond toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners in de regio. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers, kennis- en onderwijsinstellingen vinden het belangrijk om samen initiatieven te ontwikkelen die de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio vergroten. Met het uitreiken van de Kempentrofee willen we bestaande initiatieven waarderen en uitdragen in de regio en tegelijkertijd nieuwe initiatieven stimuleren. De trofee wordt jaarlijks in één van de Kempengemeenten in de regio uitgereikt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden alle initiatieven gepresenteerd en de winnaar bekend gemaakt. Naast een prachtig kunstwerk ontvangt de initiatiefnemer de titel van ‘eervolle winnaar’ en kan het initiatief rekenen op extra publiciteit.

Waarom de restauratie van De Ploeg en het Ploegpark genomineerd is? Zo dacht de commissie erover:

Als één van de sterke Bergeijkse lokale, maar internationaal opererende, ondernemingen heeft het bedrijf BRUNS de restauratie en herbestemming van rijksmonument De Ploeg en het Park op zich genomen. Dat vergt ‘durf’, ‘gekheid’ én een ‘lokaal hart’. Ondernemerszin, in combinatie met lokale verbondenheid en Kempische aanpak, heeft geleid tot een uniek restauratieproces van het zeer belangrijke rijksmonument, van planvorming tot realisatie. Alle partijen, die vanuit de overheid en de markt in dat proces zijn betrokken, waarderen de manier van samenwerking.

Wie uiteindelijk de felbegeerde Kempentrofee 2016 in de wacht gaat slepen is afhankelijk van een publieksstemming. Vanaf 14 november a.s. kan op deze website gestemd worden op één van de vijf nominaties. Het initiatief met de meeste stemmen zal de Kempentrofee 2016 in ontvangst gaan nemen tijdens de feestelijke uitreiking tijdens de Winterfeesten in gemeente Reusel-De Mierden. Alle 18 deelnemers aan de Kempentrofee zullen zich dan ook presenteren aan de aanwezigen.

Bruns Op De Hoogte Op de hoogte blijven?
Blijf op de hoogte van onze nieuwe projecten en nieuwsitems!
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bruns Telefoon Wit   -   Mail

Meer informatie?
Voor meer informatie over Bruns en onze productiemogelijkheden nodigen we u graag uit voor een bezoek aan onze inspirerende locatie De Ploeg. Laat uw gegevens achter, zodat we contact met u kunnen opnemen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bruns B.V. | Rijksmonument De Ploeg, Riethovensedijk 20, 5571 CR Bergeijk (NL) | T +31 (0)497 577027  Bruns Facebook Bruns Linkedin Bruns Insta

Algemene voorwaarden Bruns | General conditions Bruns