Header Duurzaamheid 2

Voor ons als ontwikkelaar en producent van tentoonstellingen, exhibits en vitrines is duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijke verantwoordelijkheid. Wij maken verhalen visueel en creëren een optimale bezoekersbeleving. Een beleving waarin de bezoeker een eigen mening kan vormen over het desbetreffende onderwerp van de tentoonstelling. Het vertellen van maatschappelijke verhalen en uitleggen van technische onderwerpen draagt bij aan het beter begrijpen van de wereld. We zijn er namelijk van overtuigd dat mensen een vollediger beeld van de werkelijkheid krijgen als we hen niet alleen informeren, maar als ze ook kunnen voelen, ervaren en beleven.

“Wij geloven dat wanneer je de wereld beter begrijpt, je er bewuster mee omgaat”

Niet alleen in het vertellen van verhalen, maar ook in ons werk als ontwikkelaar en producent willen wij de wereld goed achterlaten voor de volgende generatie. Dit doen wij door het volgende:

 • Om het daglicht optimaal te benutten, gebruiken we een geavanceerd LED-verlichtingssysteem met daglichtregeling.
 • We hebben 1311 zonnepanelen met een totaal vermogen van 448,56 kWp wat goed is voor een jaarlijkse opbrengst van 357,45 MWh. Daarmee voorzien we grotendeels in het groen opwekken van onze energie.
 • We hebben slimme laadpalen met 12 oplaadpunten die ook door onze medewerkers en bezoekers kunnen worden gebruikt. Het intelligente laadsysteem zorgt voor een optimale wisselwerking tussen het opladen van de elektrische voertuigen en de zelf opgewekte zonne-energie. 
 • Niet in gebruik zijnde hardware, machines, installaties en verlichting worden automatisch uitgeschakeld.
 • We hergebruiken warmte via ons warmte terugwin ventilatiesysteem.
 • Ons kantoor wordt geklimatiseerd door een VRF warmtepompsysteem.
 • Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen en indien het ontstaat, wordt het gescheiden verzameld en geretourneerd.
 • We hebben een recyclingcentrum gecreëerd waar het afval wordt gesorteerd via gescheiden afvalstromen.
 • Onze productiemiddelen en machines worden preventief en innovatief onderhouden.
 • Hardware selecteren we op een laag energieverbruik.
 • Verlichting zo veel als mogelijk op basis van LED.
 • Verspilling van materialen wordt geminimaliseerd door gebruik te maken van CNC machines met nesting software.
 • We gebruiken houtsoorten met een FSC-keurmerk.
 • Voor grafiek maken we gebruik van milieuvriendelijke materialen en inkten.
 • Spuitwerk wordt uitsluitend in onze spuitcabine uitgevoerd, die aan alle milieueisen voldoet.
 • We gebruiken zo milieuvriendelijk mogelijke verf.
 • Chemisch afval wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd.
 • Bruns heeft de ambitie om het ontwerp-engineeringproces geleidelijk te veranderen van het Cradle to Grave-principe naar het Cradle to Cradle-productieproces.
 • Bruns maakt gebruik van een database, waarin Cradle to Cradle gecertificeerde producten en materialen zijn opgenomen.
 • De engineering en productie binnen Bruns is Lean®. Engineers tekenen in SolidWorks en gebruiken de Life Cycle Assessment-tool.

Bruns heeft als beleid om zoveel mogelijk groen te reizen door te carpoolen en het wagenpark elektrisch/hybride uit te rusten. Videovergaderingen worden georganiseerd om reistijd en uitstoot te minimaliseren. Voor reguliere transporten werken we samen met een internationaal ‘groen’ transportbedrijf.

Bruns streeft ernaar om alle tentoonstellingsonderdelen voorafgaand aan de installatie volledig te integreren en gereed voor gebruik te testen. Dat betekent dat transport en opbouw op locatie zo effectief mogelijk zal verlopen.

Bruns maakt gebruik van materialen en producten welke zijn voorzien van een certificaat of verklaring waaruit de traceerbaarheid en samenstelling van het product duidelijk is.

Bruns hanteert in haar werkwijze de hoogste milieueisen en -normen. Hetzelfde verwachten wij van onze leveranciers. Bij de leveranciersselectie wordt het aspect duurzaamheid meegewogen.

Bruns is ISO 9001, ISO 14001 en VCA gecertificeerd. Aangaande kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid garanderen we de hoogst geldende normen.

Sociale duurzaamheid en MVO

Samenwerken

Bruns hecht veel waarde aan ‘People Planet Profit’ filosofie. Wij hebben deze versterkt door binnen het beleid van Bruns richtlijnen te definiëren om hier optimaal invulling aan het geven.

 • Respect voor elkaar behoort tot de kernwaarde van Bruns. Of het nu is onder medewerkers, in de communicatie met onze opdrachtgevers of het werken met andere betrokken teamleden op locatie. Ons streven is om samen te werken met partners die net als Bruns nadruk leggen op een veilige, respectvolle werkomgeving waarbij gendergelijkheid en inclusie vanzelfsprekend zijn.
 • Bruns is een erkend leerbedrijf. Wij leiden vakmensen op en hebben gemiddeld vijf jonge medewerkers in dienst die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Zij worden door de ervaren professionals van Bruns begeleid naar het behalen van een diploma en het beheersen van het ambachtelijke vak.
 • Bruns biedt ook een beschermde werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Beschermde Werkplek Erkend Leerbedrijf

Bezoekerscentrum De Ploeg

Bruns is gevestigd in het Rijksmonument De Ploeg, waar we een bezoekerscentrum met showroom openbaar stellen. Het bezoekerscentrum is gratis toegankelijk op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur. Wij faciliteren een expositieruimte voor zowel toonaangevende- als startende kunstenaars en ontwerpers.

Mien Ruys park

Ons bedrijfspand, Rijksmonument de Ploeg, wordt omgeven door 13 hectare Mien Ruys park. Het park heeft een openbaar karakter en geldt als een verlengstuk van het bezoekerscentrum. Bruns stimuleert de organisatie van publieke evenementen, zodat het park een centralere rol in het centrum van Bergeijk krijgt. Door het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid behoudt het park zijn levendige karakter en blijft de cultuurhistorische waarde onder de aandacht aan breed publiek. Concrete voorbeelden:

 • Rietveldwandelroute en Rietveldsafari
 • Jaarlijkse Ploegfestival: gratis toegankelijk festival voor jong en oud
 • Sociaal-culturele evenement ‘Beeld & Beleving’: live beeldhouwen
 • Nationale Boomfeestdag: kinderen van lokale basisscholen worden uitgenodigd om samen met Bruns nieuwe bomen te planten

Mien Ruys Park

Trots familiebedrijf

Bruns is een familiebedrijf waarvan 90% van de medewerkers op korte afstand woont. Goed werkgeverschap staat hoog in het vaandel en we zorgen goed voor onze medewerkers. We hebben een actieve personeelsvertegenwoordiging die de belangen van alle medewerkers behartigd en een personeelsvereniging die sociale/ culturele evenementen organiseert.

Donaties

Een deel van het bedrijfsresultaat geeft Bruns terug aan de samenleving in de vorm van sponsoring en donaties aan lokale initiatieven.

Bruns Telefoon Wit   -   Mail

Meer informatie?
Voor meer informatie over Bruns en onze productiemogelijkheden nodigen we u graag uit voor een bezoek aan onze inspirerende locatie De Ploeg. Laat uw gegevens achter, zodat we contact met u kunnen opnemen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bruns B.V. | Rijksmonument De Ploeg, Riethovensedijk 20, 5571 CR Bergeijk (NL) | T +31 (0)497 577027  Bruns Facebook Bruns Linkedin Bruns Insta

Algemene voorwaarden Bruns | General conditions Bruns