Header Nieuws

Op vrijdagavond 23 oktober 2015 wordt, in het bijzijn van alle prominenten uit de regio de winnaar van de prestigieuze VICK-prijs 2015 bekend gemaakt. Een bijzondere prijs voor een bijzondere Kempische ondernemer.

Het VICK is in 1980 opgericht door de directeuren van de grotere industriële bedrijven in de Kempen. De streek stond aan de vooravond van een grote eigen, noem het, industriële revolutie waarvan het einde nog niet in zicht is. In 1980 waren deze bedrijven bijna letterlijk dun gezaaid en moest men elkanders nabijheid zoeken om samen op trekken in de richting van de lokale overheden. Daarnaast hechtte men ook sterk aan de onderlinge contacten in een geslaagde poging om de ramen van het eigen bedrijf meer open te zetten, om de blik op de Wereld te verruimen. In de jaren na 1980 voltrok de industrialisering van onze streek zich in een snel tempo. De speciale industrieterreinen groeiden en daarmee ook het aantal ondernemers. Op lokale terreinen ontstonden zeer succesvolle locatieverenigingen die tot doel hadden de belangen van de ondernemers op die terreinen te behartigen, zowel waar het betreft de vertegenwoordiging bij de overheden als waar het betreft de behartiging van belangen zoals centrale inkoop en parkmanagement. Het VICK werkt constructief samen met deze locatieverenigingen waarbij de rol die Het VICK heeft complementair is. De directe belangenbehartiging van de ondernemers is bij de locatieverenigingen in uitstekende handen. Het VICK gaat verder als het lerende netwerk.

Het VICK is een netwerkclub voor hoogwaardige, zakelijke en vooral ook plezierige contacten. De club wil bijdragen aan kennis en vaardigheden van de deelnemers. Die kennis kan opgedaan worden in de onderlinge contacten maar ook doordat bij bijeenkomsten onderwerpen worden aangesneden die uw horizon kunnen verbreden.

Ondernemers in de Kempen geven er blijk van dat ze het belang van samenwerken en het opereren in netwerken begrijpen. De resultaten daarvan zijn dan ook zichtbaar in bijvoorbeeld het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Inkoopsamenwerking de Kempen (ISK). Dit zijn initiatieven die helpen om de Kempen op de kaart te zetten als een onderling samenhangend gebied met een enorm economisch potentieel. Het VICK zorgt voor de verbinding tussen de ondernemers die voor deze economische activiteit zorgen.

Bruns Op De Hoogte Op de hoogte blijven?
Blijf op de hoogte van onze nieuwe projecten en nieuwsitems!
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bruns Telefoon Wit   -   Mail

Meer informatie?
Voor meer informatie over Bruns en onze productiemogelijkheden nodigen we u graag uit voor een bezoek aan onze inspirerende locatie De Ploeg. Laat uw gegevens achter, zodat we contact met u kunnen opnemen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bruns B.V. | Rijksmonument De Ploeg, Riethovensedijk 20, 5571 CR Bergeijk (NL) | T +31 (0)497 577027  Bruns Facebook Bruns Linkedin Bruns Insta

Algemene voorwaarden Bruns | General conditions Bruns