Header Nieuws

Sinds begin mei 2014 is Bruns aan het onderzoeken of het haalbaar is om de activiteiten onder te brengen in het pand van De Ploeg, aan de Riethovensedijk te Bergeijk.

Na een principe akkoord tussen Bruns en Wooninc is door Bruns, in nauwe samenwerking met de Gemeente Bergeijk en De Provincie Noord-Brabant, onderzocht of het Rijksmonument en het daaraan gekoppelde Mien Ruys Park binnen het werkgebied van Bruns zou kunnen passen voor wat betreft regelgeving en restauratie van het monument. Tevens gekoppeld aan het omzetten van de bestemmingsplannen en overige plaatselijke regelgeving. Tegelijkertijd is gekeken naar de financiële haalbaarheid van de restauratie en het geschikt maken voor Bruns als gebruiker. Dit heeft in 2014 veel tijd gekost, maar is uiteindelijk positief ingevuld door alle partijen.

De verkoop van de huidige panden aan Bruns aan de Stökskesweg 9 en 11 zijn in dit proces als ontbindende voorwaarde meegenomen. De verkoop van de panden is ingezet vanaf november 2014 en heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd.

Bijkomend effect is dat Bruns momenteel in een dusdanig positieve positie verkeerd dat Bruns de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt en derhalve er veel druk staat op het ruimtegebruik van de huidige locatie. Een behoorlijke uitbreiding van de productieruimten is dan ook op korte termijn een noodzaak.

Beide redenen en het daaraan gekoppelde financiële risico heeft ons doen besluiten om te stoppen met het haalbaarheidsonderzoek en op zoek te gaan naar mogelijke alternatieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Burgmans M: 06-53491175.

Bruns Op De Hoogte Op de hoogte blijven?
Blijf op de hoogte van onze nieuwe projecten en nieuwsitems!
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bruns Telefoon Wit   -   Mail

Meer informatie?
Voor meer informatie over Bruns en onze productiemogelijkheden nodigen we u graag uit voor een bezoek aan onze inspirerende locatie De Ploeg. Laat uw gegevens achter, zodat we contact met u kunnen opnemen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bruns B.V. | Rijksmonument De Ploeg, Riethovensedijk 20, 5571 CR Bergeijk (NL) | T +31 (0)497 577027  Bruns Facebook Bruns Linkedin Bruns Insta

Algemene voorwaarden Bruns | General conditions Bruns